Kalite

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite gereksinimlerini eksiksiz olarak karşılayan müşteri odaklı, Süreç Yönetimi ve Risk Yönetimi yaklaşımlarıyla desteklenen yeterli, uygulanabilir ve etkin bir Kalite Yönetim Sistemi mevcuttur. Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin devamlılığının sağlanması ve iyileştirilmesi için Kurumsal Kaynak Planlama uygulamasının yanı sıra, üst yönetim gözetiminde ve tüm çalışanların katılımı ile Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri kullanılmakta, İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

 

 • Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sürekli gelişmesini sağlamak.
 • Ürünleri zamanında teslim etmek. 
 • Kayıpları önlemek ve ürünleri en düşük maliyetle üretmek. 
 • Müşteri isteklerini tam olarak karşılayan ürünler imal etmek.
 • Mevcut yasaların, yönetmeliklerin ve standartların gereklerini tam olarak karşılamak için her türlü çabayı göstermek. 
 • Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri tanımlayıp ölçerek sistemin performansının analizi için her türlü çabayı göstermek. 
 • Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için her türlü çabayı göstermek. 
 • Kendini sürekli geliştirme yeteneği olan dinamik bir kalite sistemini devam ettirmek. 

Kurumsal

Kurumsal Kaynak Planlama

 

Şirketimizde kurumsal kaynak planlaması kullanılarak tüm süreçlerin kontrolü sağlanmaktadır:

 • Doküman Yönetimi
 • Envanter Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Finans ve Muhasebe Yönetimi ve 
 • Bordro Yönetimi 

Kalite Politikamız

 

Havelsan Teknoloji Radar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii’nin mevcut ve gelecekteki gereksinimleri için gereken özgün ürün ve hizmetleri, yüksek teknolojiye dayalı tasarım, geliştirme ve üretim yoluyla sunar.

Bu çalışmalarda çevre ve iş güvenliği kanun ve mevzuatı, müşteri memnuniyeti, ülkeye katma değer sağlanması, çalışanların sürekli gelişimi ve memnuniyeti, sunulan ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliği ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi esas alınır.

Kalite

Kalite Belgelerimiz

Iso 27001

ISO/IEC 27001:2003
Bilgi Güvenliği Sistemi

Iso 9001

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi

Iso14001

ISO 14001: 2015 
Çevre Yönetim Sistemi

Iso 45001

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi

Bureau Veritas

AS/EN 9100: REV. D
Havacılık ve Uzay Kalite
Yönetim Sistemi

Savunma

AQAP 2110
Endüstriyel Kalite Güvence
Seviye Belgesi

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.