2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

 

ANKARA Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 149-AKYURT

 HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: ÇANKIRI YOLU YOLU 7.KM 06750 AKYURT-ANKARA

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

          28 Şubat 2023 tarih ve 313/6 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince, Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2023 Cuma günü saat 10:00’da Çankırı Yolu 7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresindeki HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) SAN. TİC. A.Ş. tesislerinde yapılacaktır. Vekâleten toplantıya katılacak temsilcilerin aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletnamelerini toplantıda ibraz etmeleri gerekmektedir.

          2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Bağımsız Denetim Raporu ile ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile şirket merkezinde, sayın ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

           Saygılarımızla,

 

      Macit ARSLAN

         Ahmet AKYOL

      Savaş YANIK

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU BŞK. VEKİLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

 

                                                     

      TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2. 2022 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların Okunması ve Onaya Sunulması

3. 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporunun Sunulması

4. 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri

5. 2022 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

7. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret ve Huzur Haklarının Tespiti

8. 2023 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının Seçimi

9. Ekte Yer Alan Esas Sözleşme Değişikliğinin Görüşülerek Karara Bağlanması

10. 2023 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Limitinin Belirlenmesi ve Onaya Sunulması

11. Dilek ve Temenniler

 

VEKALETNAME

 

Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Havelsan Teknoloji Radar (HTR) San. ve Tic. Anonim Şirketinin 31 Mart 2023 tarihinde Çankırı Yolu  7. Km. 06750 Akyurt-ANKARA adresinde saat 10:00’da yapılacak 2021 yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………’yı vekil tayin ettim.

 

 

 

 

 

 

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT : Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.