Tedarikçiler

Tedarikçiler

HAVELSAN TEKNOLOJİ RADAR (HTR) ALTYÜKLENİCİ YAKLAŞIMI

AMAÇ
HTR olarak, Savunma, Güvenlik ve Bilişim sektörlerinde Yerli ve Milli Ürün/Hizmet/Sistem üretmeye ve geliştirmeye yönelik stratejilerimizin, alanlarında uzmanlaşmış, yenilikçi, rekabetçi maliyet-kalite-zaman-performans odaklı firmalarımızla iletişimin ve eşgüdümün kuvvetli bir tedarik zinciri yönetimi ile mümkün olduğuna inanmaktayız. Bu doğrultuda Güç Birliği, Güçlü İşbirliği yaklaşımı üzerine yapılandırmış olduğumuz “ALTYÜKLENİCİ Yönetim Sistemi'miz ile hareket etmekteyiz.

 

ONAYLI ALTYÜKLENİCİ UYGULAMA SÜRECİMİZ

  • Başvuru/Ön değerlendirme,
  • Ön Değerlendirme Onay Tedarikçi Soru listesi gönderilerek gerekli bilgi ve Belgelerin istenerek kayıt altına alma,
  • İdari-Kalite ve teknik yönlerden Değerlendirme,
  • Puanlama /Sınıflandırma
  • Değerlendirme Analiz Raporu
  • İhale Süreci/Firma seçimi/ İşbirliği/Sözleşme
  • Genel performans değerlendirme,

sürecimizle 7 aşamada yürütülmektedir

 

Bu doğrultuda HTR ALTYÜKLENİCİ DEĞERLENDİRME SÜRECİNE  ön başvuruda bulunmadan önce, web sayfamızdan HTR içerisinde yürütülen faaliyetlerinin incelenmesi, firmanız faaliyet alanlarının HTR faaliyet alanlarına ve ihtiyaçlarına uygunluğunun tarafınızca da değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda verimli işbirlikleri oluşturabilmek için sizlerin yetenek ve kabiliyetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi ve bu sayede işbirliklerinin oluşturulmasına teminen aşağıda belirtilen aşamaların hepsi veya bir kısmı gerçekleştirilecektir:

 

Altyüklenici Tedarikçi Başvuru ve Ön Değerlendirme: Sisteme kayıtlı olmayan firma tedarik@htr.com.tr adresine doldurmuş olduğu Altyüklenici Ön Değerlendirme Başvuru Formunu ve firmasını tanıtan bir sunumu ileterek HTR Onaylı Altyüklenici Sistemine başvuru yapmak istediğini bildirmesi gerekmektedir. Başvuru değerlendirilerek HTR faaliyet alanlarına uygun faaliyetlerde bulunan firmalara HTR tarafından Altyüklenici Ön Değerlendirme Soru Listesi gönderilecektir. Firma Altyüklenici Ön Değerlendirme Soru Listesinde istenilen bilgileri doldurup onaylayarak ön değerlendirme başvuru işlemini tamamlayacaktır. Söz konusu doldurulan bilgilere yönelik detaylı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle ayrıca temasa geçilebilecektir. Ön değerlendirmede sürecinde toplamda 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alan ve faaliyet alanları ile uygun görülen Firma onaylanarak firmaya Denetim Planı gönderilir.

 

Firmanıza Yönelik Yerinde İnceleme: Firmanız tarafından doldurulan bilgiler doğrultusunda, HTR personeli ve/veya HTR tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Firması tarafından Firmanıza Yönelik yapılacak İdari, Kalite ve Teknik uygulamalarına yönelik değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirmeler neticesinde toplamda 100 Puan üzerinden firmanız tarafından sunulacak bilgi, dokümantasyon, kaynaklar ve yetkinlikler değerlendirilerek A-B-C-D Grubu olmak üzere bir sınıflandırılma yapılarak, firmanıza yönelik Değerlendirme Analizi raporu hazırlanmaktadır. Bu süreçler esnasında firmanız tarafından sağlanacak tüm bilgi ve belgeler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. “TİCARİ GİZLİ” olarak muhafaza edilecektir. Söz konusu süreçler, firmanızı ve/veya HTR’yi hiçbir yükümlülük altına sokmayacak olup herhangi bir taahhüt içermemektedir.

HTR ONAYLI ALTYÜKLENİCİ Sistemine katılmak için talebinizi tedarik@htr.com.tr adresine iletebilirsiniz.

ALTYÜKLENİCİ ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU