HTR Etik İlkeler

HTR Etik İlkeler


HTR ETİK İLKELER 

 

ETİK BAŞVURU HATTI  (UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARIN BİLDİRİLMESİ)

HTR etik hattı etik@htr.com.tr şeklinde bir e-mail hattından oluşur. Bu hatta gerek firma içinden gerekse de dışından açık kimliğini belirtmek kaydıyla bütün gerçek ve tüzel kişiler ilgili başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilirler. Başvurular kişisel bir şikayet konusuyla yapılabileceği gibi sistem ve iş süreçlerinde olduğu düşünülen bir etik problem hakkında da olabilir.

KURUMSAL VE KİŞİSEL DEĞERLERİMİZ

 •  Dürüstlük,
 •  Adalet,
 •  Yetkinlik,
 •  Etkinlik,
 •  Görev Bilinci,
 •  Sorumluluk Alabilme,
 •  İnsiyatif Kullanabilme,
 •  Ölçülebilir Katma Değer Üretme,
 •  Esneklik,
 •  Nesnellik,
 •  Müşteri Odaklı Olmak,
 •  Sürekli Gelişim.

ETİK İLKELERİMİZ

 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandıkları hiçbir ilişki, çıkar, etkinlik ve girişim içinde olmazlar.
 • Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde evrensel iş etiği ilkelerine ve HTR değerlerine ve yüksek bir çalışma ahlakına uygun davranırlar.
 • Şirketle ilişkili tüm etkileşen gruplarına tutarlı ve dürüst davranırlar.
 • Şirkette edindikleri bilgiyi ve şirket kimliğini kişisel çıkarları için kullanmazlar.
 • Şirket bilgilerinin gizliliğine önem verirler ve bilgi güvenliği prensiplerine uygun davranırlar.
 • Bilişim teknolojileri yoluyla ulaşılan kişisel bilgileri kişilerin özel hayatını açığa çıkaracak şekilde kullanmazlar.
 • Ülkemizdeki ve iş yaptığımız diğer ülkelerdeki kanunlara ve HTR’nin etkileşimde bulunduğu kurum/kuruluşların prosedürlerine uygun davranırlar.
 • Şirketin finansal fiziki ve beşeri kaynaklarının kendilerine emanet edilmiş milli bir kaynak olarak görür etkin ve verimli kullanılmasına dikkat ederler.
 • Kişisel ve kurumsal fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler ve ihlal etmezler.
 • Tüm faaliyet ve çalışmalarında doğal çevrenin korunmasına azami dikkat sarf derler.
 • Etkileşimde bulundukları tüm kişi/kuruluş ve kurumlardan da HTR’nin etik değerlerine uygun davranmalarını beklerler.
 • Her çalışan iş etiği sürecimizi öğrenmekten ve bu konuda ihtiyaç duyduğunda yardım almakta sorumludur.
 • Etik olmadığı düşünülen davranışlar ve işlemler etik hattına bildirilmelidir.
 • HTR etik ilkelerinin ihlali hoş görülmeyecektir ve gereken işlem yapılacaktır.

ÇALIŞMA AHLAKI

Çalışma ahlakına sahip olmak işini yapmaktan zevk almak ve yaptığı işi en mükemmel şekilde yapmaktan önce kendisinin memnun olması anlamına gelir.

HTR çalışanları,

Şirketle ilişkili tüm etkileşen gruplarına tutarlı ve dürüst davranırlar. Şirkette edindikleri bilgiyi ve şirket kimliğini kişisel çıkarları için kullanmazlar.

TUTARLILIK ve DÜRÜSTLÜK

Çalışanların kişisel ahlaki ne kadar yüksek olursa firmadaki iş ahlakının da düzeyi o denli yükselir. Unutmamalıyız ki, iş etiği genel ahlak ve kişisel ahlaktan bağımsız bir felsefe değildir.

ŞİRKET BİLGİLERİNİ KÖTÜYE KULLANMAMA

HTR çalışanları,

Şirket bilgilerinin gizliliğine önem veririler ve bilgi güvenliği prensiplerine uygun davranırlar.

Firmaya yapılan alımlar sırasında tedarikçilerden bir takım kişisel çıkarlar elde etmek rüşvet kapsamında değerlendirilen gayri ahlaki uygulamalardır. Aynı şekilde müşterilerden kabul edilen hediyelerde bu kapsamda değerlendirilir. HTR çalışanları bu tür gayri ahlaki davranışlarda bulunmaz.

MAHREMİYET

HTR çalışanları,

Bilişim teknolojileri yoluyla ulaşılan kişisel bilgileri kişilerin özel hayatını açığa çıkaracak şekilde kullanmazlar.

YASALARA SAYGILI OLMAK

HTR çalışanları,

Ülkemizdeki ve iş yaptığımız diğer ülkelerdeki kanunlara ve HTR’nin etkileşimde bulunduğu kurum/ kuruluşların prosedürlerine uygun davranırlar.

ETKİNLİK VE VERİMLİLİK

HTR çalışanları,

Şirketin finansal, fiziki ve beşeri kaynaklarına kendilerine emanet edilmiş milli bir kaynak olarak görür etkin ve verimli kullanılmasına dikkat ederler.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

HTR çalışanları,

Kişisel ve kurumsal fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler ve ihlal etmezler.

ÇEVRECİLİK

HTR çalışanları,

Tüm faaliyet ve çalışmalarında doğal çevrenin korunmasına azami dikkat sarf ederler.

DİĞERLERİNDEN BEKLENTİLER

HTR çalışanları,

Etkileşimde bulundukları tüm kişi/kuruluş ve kurumlardan da HTR’nin etik değerlerine uygun davranmalarını beklerler.

SORUMLULUK VE YAPTIRIMLAR

HTR çalışanları,

Her çalışan iş etiği sürecimizi öğrenmekten ve bu konuda ihtiyaç duyduğunda yardım almaktan sorumludur. Etik olmadığı düşünülen davranışlar ve işlemler etik hattına bildirilmelidir.