Kurumsal Kaynak Planlama

Kurumsal Kaynak Planlama

Şirketimizde kurumsal kaynak planlama uygulamasını kullanılarak;

  • Doküman Yönetimi
  • Envanter Yönetimi,
  • Tedarik Zinciri Yönetimi,
  • Üretim Yönetimi,
  • Proje Yönetimi,
  • Kalite Yönetimi,
  • Finans ve Muhasebe Yönetimi ve
  • Bordro Yönetimi

yapılmaktadır. Bunların yanı sıra anlık raporlamalar için şirketimiz HTR-BI (Businness Intelligence)isimli bir yazılım geliştirmiştir. Bu yazılım kullanılan kurumsal kaynak planlama uygulaması ile entegre bir veri tabanına sahip olup, yönetime genel bakış ekranları sunarak esnek planlama yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca HTR-BI sayesinde şirketimiz esnek planlama yapabilmekte, doküman kopya kontrolünü sağlayabilmekte ve özel raporlamalar ve özet grafikler sayesinde bir çok detaylı analizi gerçekleştirebilmektedir.