Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi

Gereklerini eksiksiz olarak karşılayan müşteri odaklı, Süreç Yönetimi ve Risk Yönetimi yaklaşımlarıyla desteklenen yeterli, uygulanabilir ve etkin bir Kalite Yönetim Sistemi mevcuttur. Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin devamlılığının sağlanması ve iyileştirilmesi için Kurumsal Kaynak Planlama uygulamasının yanı sıra, üst yönetim gözetiminde ve tüm çalışanların katılımı ile Stratejik Yönetim, Proje Yönetimi ve Problem Çözme Teknikleri  kullanılmakta, İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu kontrol ve denetim  faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

  • Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sürekli gelişmesini sağlamak.
  • Ürünleri zamanında teslim etmek.
  • Kayıpları önlemek ve ürünleri en düşük maliyetle üretmek.
  • Müşteri isteklerini tam olarak karşılayan ürünler imal etmek.
  • Mevcut yasaların, yönetmeliklerin ve standartların gereklerini tam olarak karşılamak için her türlü çabayı göstermek.
  • Müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri tanımlayıp ölçerek sistemin performansının analizi için her türlü çabayı göstermek.
  • Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için her türlü çabayı göstermek.
  • Kendini sürekli geliştirme yeteneği olan dinamik bir kalite sistemini devam ettirmek.