Ticari-Finansal Bilgiler

Ticari-Finansal Bilgiler

İşletmenin Merkezi: Çankırı Yolu 7. Km. Akyurt / ANKARA

Ticaret Ünvanı: A.Ş.

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Memurluğu: ANKARA

Ticaret Sicil No: 149

Tescil Tarihi: 15 Kasım1990

Ödenmiş Sermaye Miktarı: 6.000.000 TL